பாதிரி கிராமத்தில் உள்ள பழுதான மின்விளக்குகள் சீரமைக்கப்பட்டது

புதியது பழையவை