வந்தவாசி நகராட்சி தேர்தல் முடிவுகள் நிலவரம்

 *வந்தவாசி தேர்தல் முடிவுகள் நிலவரம்*
இதுவரை 16 வார்டு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது


1வது வார்டு- தீபா ,


2வது வார்டு- ஷீலா மூவேந்தன் , 

சுயே

3வது வார்டு- அன்பரசு  சுயே, 


4வது வார்டு- பிபி ஜான் சுயே, 


5வது வார்டு- ஜொகரா சித்திக்  சுயே, 


6வது வார்டு- நூர்முகது சுயே, 


7வது வார்டு- ரதிகாந்தி வரதன்(பாமக, )


8வது வார்டு- அசினாகன்செய்யது(திமுக)


9வது வார்டு- நாகூர்மீரான்(சுயே), 

10வது வார்டு- ஜலால்(திமுக), 


11வது வார்டு- பர்வீன்பேகம்(இயூமுலீ), 

12வது வார்டு- ரிஹானா(சுயே),

13வது வார்டு- சீனுவாசன்(திமுக), 

14வது வார்டு- சுதா(திமுக), 


15வது வார்டு- சரவணகுமார்(திமுக), 


16வது வார்டு- நதியா(திமுக),


https://vandavasi.areanews.in/

புதியது பழையவை