வந்தவாசி நூலகம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இயங்குகிறது

வந்தவாசி நூலகம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் (கலைஞர் பேருந்து நிலையம்) உள்ள கட்டடத்தில் செயல்பட தொடங்கியுள்ளது. வாசகர்கள், மாணவர்கள் தங்கள் வாசிப்பை நூலகத்திற்கு சென்று தொடருங்கள்.

 






புதியது பழையவை