வந்தவாசியில் 58 மி.மீ மழை பதிவு


திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்சமாக வெம்பாக்கம் தாலுக்காவில் 82 மி.மீ மழை பதிவு, வந்தவாசியில் 58 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

புதியது பழையவை